• home 595 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
  • call 028 2247 7328 - 070 3767 899
  • mail sales@denxinh.com
zalo