Đèn treo lồng chim mây thẳng
SKU H015
Kích thước: D40 x H25
Chất liệu
Vải , Mây tre
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ