Đèn treo hình phễu đan sợi mây tròn (dáng tròn)
SKU H110
Kích thước: D35xH30
Chất liệu
Mây tre
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ