Đèn treo lồng mây Shanghai chụp nón
SKU H014
Kích thước: D50xH42
Chất liệu
Vải , Mây tre
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ