Đèn treo tù và (đơn)
SKU AD006
Kích thước: D20 x H75
Chất liệu
Lụa
Xu hướng
Art Décor
Màu sắc
Liên hệ