Đèn treo kim loại uống hình trống
SKU H002
Kích thước: D20xH45
Chất liệu
Vải , Mây tre
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ