Đèn treo hình phễu đan sợi mây tròn (dáng ốm)
SKU H111
Kích thước: D20xH30
Chất liệu
Mây tre
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ