Đèn treo hình chén úp ngược cuốn dây thừng gắn tua vải trắng
SKU H113
Kích thước: D30xH40
Chất liệu
Kim loại
Xu hướng
Màu sắc
Liên hệ