Đèn treo/áp tường chuỗi ngọc trai 9 hạt
SKU AD033
Kích thước: 90x20xH90
Chất liệu
Lụa
Xu hướng
Art Décor
Màu sắc
Liên hệ