Đèn đứng DX Troopy 2
Đèn đứng DX Troopy 2
SKU F001
Kích thước: D32 x H101. Chân đèn gỗ troppy lớn - Chụp đèn hình cầu chóp. Sử dụng bóng tiết kiệm, công tắc đạp.
Chất liệu
Lụa
Màu sắc
Liên hệ
zalo